– Det er huseiers ansvar å finne seg ny bolig. Enkelte er i tvil, og det er vel enda færre som skynder seg etter signalet som kom under det siste E6-møtet, sier avdelingsleder/jurist Vidar Rognes i EiendomsMegler1.

Signaler

Under folkemøtet Statens vegvesen og Melhus kommune arrangerte om E6 på Hovin tidligere i januar, fortalte prosjektleder Lars Bjørgård at det er opp til det nye veiselskapet når E6 fra Skjerdingstad til Ulsberg skal bygges. Soknedal er tatt ut av veiselskapets portefølje. E6 kan stå ferdig i 2023 eller om 20 år, opplyste Bjørgård.

Les også: kan måtte leve i usikkerhet i mange år

Har taksert hus

Usikkerheten om når E6 faktisk får byggestart, har bredt seg. Statens vegvesen har i samråd med veiselskapet stoppet all innløsning fram til reguleringsplanene er vedtatt, og det er ventet å skje før sommerferien starter. På strekninga Gyllan-Skjerdingstad må 45 eiendommer bort.

– Det er overraskende lite interesse blant folk som står i fare for å miste huset. Noen sitter med usikkerhet, og tør ikke kaste seg ut i det, sier Rognes.

Rognes har taksert en del av de husene som mest trolig blir innløst, og han forteller at huseiere tidlig bad om taksering.

– Huset får markedsverdi. Det er opp til partene hvilken sum skal benyttes. Summen jeg foreslår er ut fra hva huset ville ha blitt solgt for. Beliggenhet har like stor betydning som teknisk verdi, forklarer Rognes.

Rognes tror mange ønsker å bo i grenda der de allerede bor. Hovin blir ut fra folketallet, sterkt berørt av ny E6.

Hovin

På Hovin har en grunneier lagt ut boligfeltet Brustuggutunet, og bare 1 av 10 tomter er solgt.

– Mange ringer og melder interesse. Beslutninga ligger nok for mange først når E6 kommer, sier Rognes.

Rognes opplyser at når 2-3 tomter i Brustuggutunet er solgt, vil arbeidet med opparbeiding starte. Feltet vil få minst 30 boenheter, og ha tomter for både eneboliger og flermannsboliger.

Når det gjelder dagens tilbud til E6-berørte, er det ikke så mye å velge blant for den som vil ha enebolig enten det er brukt eller tomt. Et boligfelt på Hovin ble raskt utbygd, og halvparten av dem som kjøpte tomt eller bolig der er fra Midtre Gauldal.

Kvål

På Kvål er det stopp i boligbygginga på grunn av kvikkleire, og det kan ta tid før sikring er på plass. NVE har satt av midler til bekkesikring. Kravet om at boligbyggere skal betale for gang- og sykkelvei har også satt en stopper for boligbygging i Råbygda og Brannåsen.

I Kvål sentrum er en næringseiendom lagt ut for salg, og Rognes sier at det kan være mulig for en kjøper å sette opp et bygg der næringsvirksomheten er i første etasje mens det er boliger i øvrige etasjer. Imidlertid gjelder krav om sikring også her, peker Rognes på.

– Ingenting skjer på Kvål før ny E6 kommer, mener Rognes.

Lundamo

På Lundamo står det også litt i stampe med tomter. Heimdal Sag Gruppen har i Trønderbladet bebudet at boliger kan bli lagt ut for salg før sommerferien på feltet Mosløkkja.

Varegga var tenkt som et stort boligfelt, og Rognes forteller at han solgte området til Block Watne. Sistnevnte har varslet Melhus kommune om at de har lagt boligplanene på is som følge av dyr infrastruktur. For Varegga er det behov for sikringstiltak på grunn av kvikkleire.

– Må tenke stort

– Politikerne må tenke stort og i felt. Boligprisene er ikke høye nok til å bekoste titalls millioner kroner i infrastruktur, og det blir for langt fram før inntektene kommer. Kommuner burde tenke på interkommunalt samarbeid, foreslår Rognes.