Bussjåfører i Skaun, Meldal, Oppdal, Tydalen, Selbu, Berkåk, Støren og Røros har fått beskjed om at de vil få redusert sine stillinger til 80 prosent. Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune og kollektivselskapet ATB som har tildelt anbud på en slik måte at mange busselskap nå tilbyr heltidssjåfører 80 prosent stilling.

Blant annet har Nettbuss fått delvis ren skolekjøring, noe som er vanskelig å forene med hele stillinger, opplyser Yrkestrafikkforbundet (YTF), den største fagforeningen for sjåfører med rundt 6000 bussjåførmedlemmer.

– Vi vurderer søksmål mot ATB og fylkeskommunen for brudd på tariffavtalen. Et viktig prinsipp i tariffavtalen med busselskapene er at sjåførene i hovedsak skal tilbys heltidsstillinger. Anbudspolitikken i Sør-Trøndelag innebærer det motsatte. Ifølge anbudskontrakten skal tariffavtalen følges. Vi vil nå undersøke om vi har rettslig interesse for å gå videre med denne saken , sier advokat og forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Henrik Dahle.

YTFs krav er at fylket, ATB og busselskapene finner løsninger slik at de bussjåfører som nå har heltid får tilbud om dette også i fortsettelsen, opplyser forbundet i en pressemelding.