- Vi er den eneste banken i Sør-Trøndelag som har enmannsbetjente filialer. Til alt overmål har vi fire av dem. Vi tror banken kan bruke ressursene på en bedre måte, sier banksjef Knut Olav Lian.

Bank i butikk

Det er filialene på Gåsbakken og Kvål som blir lagt ned fra årsskiftet. Gåsbakken får bank i butikk, og ifølge banksjefen et bedre tilbud. De fleste skranketjenester unntatt innskudd vil foregå i samvirkelaget. Filialen på Gåsbakken er i dag betjent tre dager i uka, mens bank i butikk vil ha seks åpningsdager med lengre åpningstid. Når det gjelder filialen på Kvål blir det ingen erstatning. Nærheten til Melhus og Ler gjør at banken satser på å betjene sine kunder her.

Kostbart

Banksjefen innrømmer at filialene er dyre i drift. I gjennomsnitt regner han to kunder i timen. Hvert år minker antall henvendelser over skranke. Snart foregår en fjerdedel av alle transaksjoner via nettbank. Og kundenes behov for kontanter dekkes stadig oftere av minibank og uttak i butikker.

Bedre tilbud

Knut Olav Lian sier at bankens rolle har endret seg fra å være pengeformidler til rådgiver. I omstillinga som skjer 1. januar 2006 tar Melhus Sparebank konsekvensen av dette. De to gjenværende filialene på Ler og Korsvegen skal styrkes. De oppgraderes til avdelinger, samme status som kontoret på Heimdal. Bemanninga øker, og de skal dele på en rådgiver som skal dekke lån, kreditter, forsikringer og alternative spareformer. Behovet for mer kontorplass er allerede dekt opp på Korsvegen, mens det sannsynligvis blir et påbygg på bankens lokaler på Ler.

Ingen oppsigelser

Når det gjelder de ansatte skal stillingene på Gåsbakken flyttes til Melhus, mens det for Ingeborg Stendahl på Kvål kan bli aktuelt med pensjon eller flytting til Melhus. Hun har betjent avdelinga på Kvål siden starten i 1984. Sjøl om noen vil savne banken på Kvål, er hun tilfreds med en avklaring. Kundenes minimale bruk av filialen har ført til spekulasjoner om den har framtida for seg.

Ringvirkninger

Opplæring

- Hvilke reaksjoner venter dere fra kundene?

- Erfaringen fra andre steder som har gjennomført slike omstillinger viser at kundene takler dette meget bra. Vi tror det blir slik hos oss også. I månedene som kommer vil vi være spesielt behjelpelig med å veilede kunder til å finne andre løsninger på sine betalinger og tjenester som tidligere foregikk over skranke. På Gåsbakken får vi installert både PC med nettbank og en løsning med telefonbank. Med litt opplæring er det ingen grunn til å grue seg for å få regninger og andre oppdrag utført, sier Knut Olav Lian.

SNART SLUTT: For kvålsbyggene har Ingeborg Stendahl vært Melhus Sparebank personlig etter å ha betjent filialen på Kvål i over 20 år. I bakgrunnen banksjef Knut Olav Lian.