Selger 318 mål stor eiendom med låve, selbuhus, stabbur og hundre år gammel gammelstue: – Unik

foto