Tradisjonsbærer og nestor: − Overraskende å få prisen

foto