Melhusbygg blir ny sjef for Heimevernet i Trøndelag