Lokalpolitiker har fått permisjon fra politiske verv