Fortsatt uvisst om E6 havner øst eller vest for Gaula

Planprosessleder Jan Olav Sivertsen i Nye Veier. Foto: Gunn Heidi Nakrem