Fortsatt uvisst om E6 havner øst eller vest for Gaula

foto