- Savner at næringsdrivende med utfordringer blir tatt på alvor av Midtre Gauldal kommune

foto