Kan ikke utelukke enda tøffere tiltak rundt Norsk Kylling

foto