Det skal utføres vegarbeid i Melhus sentrum, med oppstart klokken 08.30, mandag 29. april. Statens vegvesen melder på sine nettsider at beregnet sluttid er samme dag klokken 14.30.

Jobben skal gjøres i sentrumsgata; fylkesveg 6612, på strekningen mellom Melhus skysstasjon og Potten.