Arbeidet med å fjerne bilvrakene har startet: – Det har vært et detektivarbeid