Foreslår å heve eiendomsskatten, og øke gjelda med 100 millioner: – Det har vært en ekstra krevende prosess

foto