Dødsulykke på E39 – veien stengt grunnet store materielle skader