– Vi synes det er skremmende at vi så enkelt kan plukke ut to rusførere