Uenighet om uttale - denne brua kan få nytt navn

foto