Kommuneplanlegger Siri Solem forteller at det er et vilkår om maksimal størrelse på garasje på 70 kvadratmeter i et boligområde, fordi man ikke ønsker næringsvirksomhet i et boligfelt.

Les bakgrunnen: Får ikke bygge en garasje til lastebilen

- Ikke bolig og næring

– Det er ikke ønskelig å blande bolig og næring i et etablert boligområde. Det på grunn av trafikksikkerhet, støy og myke trafikanter. Det er heller ikke gang- og sykkelvei her i dette feltet. Da er det ikke greit med store lastebiler i et sånt område.

– Er det et sånt vilkår på andre boligtomter i Nyhuslia boligfelt?

– Det foreligger begrensninger i form av prosent bebygd areal også på de andre tomtene, sier Solem men hun kan ikke svare på om det er begrensninger på størrelsen på garasjene.

– Men Bergsrønning sier jo at han ikke skal drive næring, han skal bare parkere lastebilen og traktoren sin?

– Men det er ikke ønskelig å tilrettelegge for næringstrafikk gjennom et etablert boligområde, svarer Solem.

Usikker på redskapsboden

Dette handler også om presedens; hvis én får unntak fra regelen, vil det komme flere.

Solem sår også tvil om Bergsrønning vil få tillatelse til å sette opp en garasje og en redskapsbod, fordi det kun skal være satt opp bygninger til boligformål på ei boligtomt. Garasje er en del av boligformålet, men hun er imidlertid usikker på om redskapsbod inngår i det samme formålet.

– Han kan søke, men per nå ligger arealet til boligformål.

– Hva om han bygger redskapsbod med for eksempel en leilighet?

– Dette må vurderes i en eventuell søknad, sier Solem.

Uenig i kritikken

Siri Solem sier at hun ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Bergsrønning om lite service og hjelp fra administrasjonen.

– Vi har stilt opp på møter, og vi mener det har vært god dialog hele veien. Det har ikke vært annerledes i denne saken, enn mot andre. Vi føler vi har vært på tilbudssiden i forhold til reguleringsplanen..

Saken kom til Næring-, plan- og forvaltningsenheten (NPF) i februar 2016. Før det var også saken luftet i formannskapet, som ifølge Bergsrønning stilte seg positiv til at han skulle få bygd stor garasje. Solem presiserer at hun kun kan uttale seg om det som har skjedd i saken etter februar i fjor.

– Etter den kom inn til avdelingen, har det gått ganske radig. Den har vært ute på høring, og fulgt de prosessreglene som ligger i planloven.

Tar tid med regulering

Det kom inn ett vilkår for egengodkjenning fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i år, som krevde en skredrapport. Den har nå kommet, og saken ble sluttbehandlet i NPM-utvalget i juni.

Solem sier at dette er vanlig tidsbruk i forbindelse med en reguleringsplan.

– Det går fort ett til ett og et halvt år for å få alt på plass. Vi har heller ikke all verdens med ressurser. Og Solem erkjenner at hele NPF-avdelingen har jobbet for fullt med reguleringsarbeidet for Støren næringsområde som skulle gi et tomtealternativ til Norsk Kylling.

NPM-utvalget behandlet reguleringsplanen, og ga ikke Bergsrønning medhold i at han kan få bygge en garasje på 140 kvadratmeter. Dermed blir det endelig vedtak og sluttbehandling i kommunestyret i september.