SFO blir dyrere i Melhus - vedtatt med knapt flertall

foto