UP gjennomførte onsdag kveld en laserkontroll på E6 ved Kirkflå i Melhus. Fartsgrensen på stedet er 70, men det var ikke alle som tok hensyn til det. Totalt skrev UP ut åtte forenklede forelegg til bilister som holdt for høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 101 km/t.

I tillegg var det tre personer som ble observert mens de pratet i telefonen. Disse ble også «belønnet» med bøter.

UP har hatt laserkontroll på E6 v/ Kirkflå iMelhus. 8 ff hastighet, høyeste 101 i 70-sone. 3 ff mobilbruk.