Ga ordre om å starte forhandlinger med Trøndelag brann og redningstjeneste igjen

foto