Når sommernettene kommer, er det alltid spennende for oss fugleinteresserte å dra på det vi kaller nattsangertur.

Spesielt fine varme juninetter, som vi som kjent ikke har så mange av her hos oss, er godt egnet. Da leter vi etter sjeldne, litt eksotiske arter, som da gjerne synger for full hals.

Mange kan vel undres på hva vi holder på med når vi kommer kjørende og stopper for å lytte i nattetimene. Alle disse artene er sjeldne her i Trøndelag, så det blir som regel bomtur.

Natt til onsdag hadde jeg årets første tur og var da så heldig å finne en myrsanger. Denne sangeren, som fram til 1970 nesten ikke var sett i Norge, er nå en vanlig art i Sør-Norge, men hos oss er den langt fra vanlig. Mange fugleinteresserte var derfor for å lytte etter denne fuglen, og nå har over 20 personer fått den med seg.

For mange var dette en ny art i Trøndelag. Myrsanger er en meget dyktig sanger, og kan  synge konstant i svært lange stunder. Den melodiske sangen som således kan høres nesten sammenhengende hele natta, er sammensatt av fløytetoner og triller og kan inneholder imitasjoner, blant annet fra mange andre fuglearter.

Den foretrekker grøfter og fuktige steder med nestle og mjødurt, med nærhet til dyrket mark. Den kan sitte og synge fra lave busker, bringebærkratt eller i undervegetasjonen.

Myrsangeren som nå sitter og synger i Melhus, sitter i et større mjødurtområde langs veien ved oppkjøringen til Øyåsbakkan, like ved avkjørselen til Tislauan. Selve fuglen er i hovedsak brun å se til med en liten lys overøyestripe, og kan lett forveksles med en del andre arter. Det er enklest å skille den fra disse ved sangen. Meg bekjent er dette tredje funn av myrsanger i Melhus kommune, og femte funn i Trønderbladet nedslagsfelt.