Etter at terrortrusselen mot Norge ble offentliggjort på en pressekonferanse i Oslo i dag, har politiet økt beredskapen i hele landet. Midtre Gauldal kommune er intet unntak, forteller førstebetjent Elling Nideng.- Vi følger de nasjonale pålegg som er gitt oss fra sentralt hold, og vi blir orientert om situasjonen. Vi har ikke iverksatt noen tiltak utover det. Tiltakene kan nok best merkes ved at politiet er blitt mer synlig og bevæpnet, sier han.