Kirkeskogen på Støren skal bli et samlingspunkt i trosopplæringa.

I starten av juli ble Kirkeskogen som ligger like ved Støren kirke, tatt i bruk og det skjedde under en friluftsgudstjeneste.

Sokneprest Oddbjørn Stjern forteller at ideen om Kirkeskogen, oppsto som et ledd i trosopplæringsplanen som gjennomføres over hele landet. Barn og unge skal tilbys ulike arenaer som inne i kirka, ute i naturen og leirsteder.

Hvert sitt område

- Alle de fire menighetene skal få definert sin kirkeskog. Vi dro rundt på Støren, og fant ikke umiddelbart det rette stedet. Plutselig oppdaget vi den lille lunden ved kirka, forteller Stjern.

I Kirkeskogen vil det ifølge Stjern, bli satt opp lavvo, bålpanne og partytelt. Der kan ungene få sette opp telt når de er på overnattingstur. Stjern peker på at sanitærrom er like i nærheten, og at parkeringsplassen kan benyttes til ballek.

- Det vil være mer lettvint å være i Kirkeskogen enn å ta med utstyr opp i fjellet, sier Stjern.

Den lille lunden ved Støren kirke hører til kirkas område, og kirkegjengere som ikke er så lett til beins, kan enkelt kommet seg dit. Allerede i høst vil det bli mer aktivitet i Kirkeskogen, forteller Stjern.

Miljøfokus

- Det er fra kirkas side, blitt større fokus på å ta i bruk naturen og det har sammenheng med det økende miljøfokuset kirka har. Skapelsen er stadig vekk et tema. Målet er å få folk ut fra stua og inn i naturen, sier Stjern.

Et annet moment Stjern tar fram, er at ungene kan være i lavvoen når presten snakker til de voksne inne i kirka.

- Det kan også være aktuelt å ha kirkekaffen der. Kirkeskogen på Støren har nærhet til kirka og er et avgrenset område, noe som passer oss perfekt, forklarer Stjern.

En idé som er lansert av kirkelige ansatte, er å få til en vandring neste år fra Haukdalen til Kirkeskogen for å minnes kirkeveien.

Alle de fire menighetene i Midtre Gauldal skal få hver sin kirkeskog.

- I Singsås har speiderne sin egen skog, og da kan kirka bruke denne. Soknedal og Budal har ikke fått sin egen kirkeskog ennå, men inntil videre kan vi i Budal, kanskje benytte det området Budal oppvekstsenter har, sier Stjern.