Komite for teknikk og miljø har gitt grunneiere tillatelse til å bygge en setervei i Flåmarka, og nå har Fylkesmannen grepet inn igjen.

Mener vedtak er ugyldig

Fylkesmannen varslet 19. juni om at vedtaket komiteen gjorde, kunne være ugyldig. I juli uttalte Flå sameie til Fylkesmannen at veien er av en slik karakter at landbruksforskriften kan benyttes.

Grunneiere og deriblant Trond Reitan, ønsker å bruke seterveien til å få mer aktivitet på setervollene og utmarksbeitet. Ifølge brevet til Fylkesmannen har grunneiere planer om å slå sammen sju setervoller og at det kan som en start, være aktuelt med beite for 20 storfe.

Les også: Flå IL feiret ildsjelprisen ved å gå på tur fra Rangåaveien

Underskriftsliste

Sammen med brevet la Flå sameie fram ei underskriftsliste med 275 underskrifter for "Ja til forlengelse av Rangåaveien".

Fylkesmannen skriver i et brev til Melhus kommune at Fylkesmannen tar til etterretning at Landbruksdirektoratet mener at landbruksveiforskriften kan brukes i saken.

Imidlertid mener Fylkesmannen at naturverdier ikke er godt nok utredet. ifølge Fylkesmannen vil den planlagte veien gå inn i det største uberørte naturområdet i Sør-Trøndelag utenfor de store verneområdene. Fylkesmannen er bekymret for tillatelsen fra Miljøverndepartementet til å godkjenne spredt hyttebygging for 12 hytter. TrønderEnergis planer om vindpark i Brungfjellet trekkes også inn av Fylkesmannen. Derimot mener Fylkesmannen at veien kan trafikkeres av traktorer, men ikke av personbiler.

Les også: Vindkonsesjon til Stokkfjellet

Fylkesmannen har opphevet komite for teknikk og miljøs vedtak om å tillate seterveien, og mener at Melhus kommune ikke har utredet naturverdiene godt nok. I svarbrevet skriver Fylkesmannen at Landbruksdirektoratet er klageinstans. Landbruksdirektoratet hra tidligere sagt at Melhus kommune kan bruke landbruksforskriften.

Naturvernforbundet har tidligere sendt klage på vedtaket i komite for teknikk og miljø, og komiteen avviste å behandle klagen fordi den kom for sent.