Gipling AS har ansatt Per Hangerhagen som ny leder i Byggmakker Gipling. Per Hangerhagen har lang erfaring fra logistikkdrevet varehandel og kommer fra stillingen som Varehussjef på Ikea i Trondheim.

Er på Støren og Tiller

Gipling AS er en av de største varehandelsbedriftene i Midt-Norge, og driver 16 Byggmakker-butikker fra Dovre til Saltfjellet. Selskapet har rundt 400 ansatte. Blant butikkene er Byggmakker Støren og Tiller.

Les også: Byggmakker Tiller får ny eier

Forventer å vokse i Trondheimsområdet

Gipling AS har i dag en omsetning på 1,3 mrd. Selskapet har hovedkontor på Steinkjer, og er eid av regionale aktører i byggevarebransjen. Siste oppkjøp er Byggmakker Tiller, og de forventer en sterk vekst i Trondheimsområdet.

Les også: Lot seg inspirere på dameaften

Mange var interessert i jobben

Dagens adm. dir. Gunnar Severeide annonserte i høst sin fratredelse, og poengterte at det ikke ligger noen dramatikk bak skiftet. Han vil fortsette som daglig leder i morselskapet Byggsenteret AS med strategi som viktigste arbeidsområde.

Styreleder Eirik Tronstad forteller at det har vært stor interesse for stillingen, og at styret er veldig fornøyd med å få en ny leder med bakgrunn i moderne varehandel.

– Per Hangerhagen vil tilføre oss mye når det gjelder lagspill og framtidsrettet drift, sier styrelederen i en pressemelding.

Per Hangerhagen vil tiltre sin nye stilling 1. mai 2016.