Det er strenge regler for håndtering av laks som skal gjenutsettes. De offentlige fiskereglene stiller krav, og Gaula Fiskeforvaltning har egne retningslinjer. Sekretær i Gaula Fiskeforvaltning, Torstein Rognes, opplyser at det skjer kontroll på hvordan fisk landes.

Les også: Fin sesong så langt

Les også: Unødvendig å fokusere på gjenutsetting

– Jeg vet det er tilsynssaker på gang mot fiskere som har brutt regelverket. Vanligvis er det andre fiskere som melder fra om overtramp. Men det skjer også kontroll hvor slike forhold blir sjekket, opplyser Rognes.

Flere leverer skadet laks

Gaula natursenter registrerer hvor mange skadde laks som blir levert inn. Det er nemlig strenge krav om at fisk som ikke tåler gjenutsetting skal leveres inn. Er man i tvil skal fisken også leveres inn. Slik laks blir ikke regnet som en del av fangstkvoten.

– Vi har ikke gjort noen summering av skadet laks som er innlevert ennå. Men tallet er høgere enn i fjor. Dette tyder på at fiskerne er bevisst sitt ansvar, og at vi har lyktes med holdningsskapende arbeid, sier Torstein Rognes.

Å løfte levende fisk opp av vatnet er ikke forbudt når den skal settes ut igjen. Men fiskereglene for Gaula sier: "Ikke ta fisket ut av vannet mer enn nødvendig". Og det er strenge krav til hvordan laksen skal håndteres. Den skal ikke klemmes rundt buken, og ikke løftes opp etter halen. Finmasket håv uten knuter er å anbefale. Reglene sier også noe om hvilke tegn du skal se etter for å sjekke at laksen er sprek nok til å settes ut igjen, blant annet at den beveger gjellelokkene.

– Det er også veldig viktig at fisken ikke blir kjørt for lenge, og at fiskeren har ei god krokløsertang for å fjerne kroken, sier Rognes.

Noen fjerner også mothakene på kroken, for at den skal skade minst mulig når kroken skal ut igjen.

Markfiske og overlevelse

Motstandere av gjenutsetting hevder at kroker med mark gjør mer skade enn flue, fordi fisken svelger markkroken djupere. Men Torstein Rognes sier det ikke blir gjort nye vurderinger av regelverket rundt markfiske og gjenutsetting.

– Vi støtter oss til forskning som viser at det er god overlevelse også på laks som blir fisket med mark. Igjen blir riktig håndtering og sunn fornuft hos fiskeren det viktigste, sier Rognes.

Gaula Fiskeforvaltning og natursenteret på Støren ønsker å gå bredt ut med informasjon, og har brosjyrer på hvordan fisk skal behandles. På nettsidene finnes reglene for gjenutsetting, og film som viser riktig håndtering.

Krevende å gi info

– Vi arrangerer kurs og temamøter, men opplever at motstanderne av gjenutsetting ikke kommer. Å gi god informasjon til alle er utfordrende, mener Rognes.

– Dere viser til forskning på gjenutsetting, men dette er vel gjenutsetting som har skjedd under optimale forhold, og som ikke alltid er tilfellet i elva?

– Undersøkelsen rundt overlevelse av gjenutsatt fisk skjedde blant 15-20 fiskere i Trøndelag, ved at det ble satt spaghettimerker i fisken. Dette var ordinære fiskere, som representerer et gjennomsnitt av hvordan dette skjer i praksis, sier Rognes.

Han understreker at det ble funnet skadet fisk langs Gaula også før gjenutsetting ble vanlig. Og noen av skadene skyldes også rovdyr og skader etter garn i sjøen.

Høg vanntemperatur er en kritisk faktor ved gjenutsetting. Rognes viser til forskning som viser at 18-20 grader er ei slags grense. Også vanntemperaturen i Gaula blir overvåket, men kommer sjelden så høgt opp. I 2014 nærmet det seg kritisk temperatur et par dager, men fisket har aldri blitt stoppet i Gaula av den grunn.

Bilder viser overtramp

Torstein Rognes liker ikke alt han ser av bilder med stolte fiskere som viser fram fangsten sin over vatnet. Men de som ønsker å publisere bilder blir ikke stoppet.

– Vi har vurdert hva vi skal gjøre, men tillater alle å legge ut bilder, sjøl om fisken blir eksponert altfor langt opp i lufta, eller med grep som vi ikke liker. Vi gjør heller ikke noe for å skjule identiteten til fiskeren, sjøl om dette i ytterste konsekvens kan føre til anmeldelser, sier Torstein Rognes.

Det er nå knapt to uker igjen av laksesesongen. All hunnlaks skal settes ut igjen (gjaldt fra 1. juli), og det anbefales også at gytefarget laks slippes ut. Har du fått en laks på over 80 centimeter tidligere i år, skal også den settes ut igjen. Det samme gjelder sjøørret, hele sesongen.

OM BILDER: Torstein Rognes liker ikke alt han ser av bilder med stolte fiskere som viser fram fangsten sin over vatnet. Foto: Gunn Heidi Nakrem