Hallsaken: Ingen løpebane, mens budsjett og styrevalg utsettes