Rådmannens forslag om å fjerne taket på ni skjenkebevillinger støttes ikke av komiteleder Anna Lina Mørreaunet Holm. Onsdag skal saken om retningslinjer for skjenkebevillinger behandles av komite for helse og omsorg, og Mørreaunet Holm er klar på at hun ikke støtter rådmannens forslag.

Les også: Går det mot slutten for skjenketaket?

Politisk plattform

Kristelig Folkeparti inngår i flertallsgruppa sammen med Arbeiderpartiet og Høyre. I den politiske plattformen som de tre partiene skrev under på etter valget, var Kristelig Folkeparti lite synlig når det gjelder partiets hjertesaker. Derimot fikk partiet med et punkt om ruspolitisk arbeid.

Nettopp dette punktet blir nå viktig, mener Mørreaunet Holm.

Folkehelse

– Som komiteleder må jeg ha folkehelseperspektiv. Det handler om trygghet og folkehelse. Folkehelseloven sier at vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør, sier Mørreaunet Holm.

– Hva gjør dere om bedrift nummer 10 kommer og vil ha skjenkebevilling?

– Vi ønsker nye bedrifter hjertelig velkommen. Vi skal se på dette i et større perspektiv ved å se på den ruspolitiske handlingsplanen, sier Mørreaunet Holm.