Jernbaneverket frykter at det kan bli flere ulykker ved en jernbaneovergang på Lundamo, dersom ekteparet Siri Stav og Finn Buan får tillatelse til å ha 10 rom ved Horgøien camping.

130 km/t

Selv om antall campingvogner reduseres med 10, mener Jernbaneverket det blir for farlig med de 10 rommene. Rom i stedet for campingvogner kan føre til økt bruk av planovergangen, mener Jernbaneverket. Hastigheten til togene er 130 km/t, opplyser Jernbaneverket i et brev til Melhus kommune.

Sa ja

Melhus formannskap har tidligere gitt tillatelse til at ekteparet kan etablere de 10 rommene som et tilbud til laksefiskere, og dette protesterer Jernbaneverket på. Saken kommer opp for formannskapet kommende tirsdag.

Les også: formannskapet mente at saken gikk på skinner

Ekteparet avviser at det blir økt trafikk, og viser til at gårdens potetutsalg ble lagt ned i 2012. Utsalget medførte 25-50 passeringer av planovergangen pr. dag, opplyser ekteparet i et brev til Melhus kommune. De mener det ikke er riktig at et bygg med 10 overnattingsrom vil gi betydelig økt bruk av planovergangen.