Disse tar plass i formannskapet og utvalgene i Midtre Gauldal kommune

foto