Ola Wang gir snart fra seg arbeidsoppgavene som kontraktsfestet næringsrådgiver i kommunen. På tross av alderen har 72-åringen likevel mye å gi i arbeidslivet. Leder for næringsutvalget i Midtre Gauldal kommune, Svein Fløttum, mener Ola Wang har mye kunnskap å dele med en kommende næringsrådgiver.

Ola Wang er en kjent skikkelse for mange, både gjennom å ha vært næringssjef i mange år, men også som leder i Midtre Gauldal næringsforum og i sitt vikariat som næringsrådgiver det siste året. Ola Wang var også svært delaktig i at dagens milliardbedrift Norsk Kylling etablerte seg på Engan i sin tid.

I budsjettet for 2016 som ble vedtatt i kommunestyret 14. desember i fjor ble bestemt at en ny næringsrådgiver skal ansettes i Midtre Gauldal kommune. Tidligere næringsrådgiver, Katharina Fugger, forlot stillingen høsten 2014. Siden den tid har hennes oppgaver vært underlagt enhet for næring, plan og forvaltning, men i fjor ble altså Wang innleid på kontrakt for å skjøtte disse oppgavene.

Mentor og læremester

Svein Fløttum mener at Wang sin kompetanse blir verdifull for en ny næringsrådgiver.

– Ola Wang er en mann som kjenner kommunen ut og inn, har bidratt med mye positivt innen næringsutvikling og sitter inne med stor lokalkunnskap. For en ny næringsrådgiver kan han absolutt være en læremester og en mentor slik at vi får en overlappende overgang, sier Fløttum.

Fløttum ble valgt til leder i næringsutvalget i høst, og har klare meninger om hva som er viktig når det gjelder næringsliv i kommunen.

– Nå som det går litt trått ellers i landet og vi har nedgang i oljeindustrien er det viktigere enn noen gang at vi fokuserer på de ressursene vi har, som landbruk, utmark og utmarksnæring. Samtidig er det viktig å utvikle ny næring, for vi har et stort behov for arbeidsplasser, sier Fløttum.

Bør en næringsrådgiver som skal jobbe med dette helst ha lokal forankring?

– Det vil jo alltid være en fordel å ha inngående lokalkunnskap slik at man kjenner hvor skoen trykker på godt og vondt, samtidig er det viktig at vi får inn nye impulser og får nye ideer på bordet. Det beste er vel en kombinasjon av disse to, en som kjenner kommunens behov og samtidig ser nye muligheter, sier Fløttum.

Midthjell Reppe overtar

Kontrakten til Wang som næringsrådgiver løp egentlig ut fra nyttår, men han vil vikariere fram til en ny rådgiver er på plass i kommunen. Arbeidsoppgavene han har hatt som leder i Midtre Gauldal Næringsforum skal også overtas av en annen person, nemlig Aina Mitdthjell Reppe. Hun sitter i tillegg som leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Midtre Gauldal.

På spørsmål om han nå skal gi seg helt i arbeidslivet er Wang fortsatt litt hemmelighetsfull, men det kan synes som tiden ikke er inne for full avslapping riktig enda.

– Jeg blir ikke arbeidsledig nei. Jeg har mye på gang, og sitter også i Midtre Gauldal Næringsselskap der hovedoppgaven er å forvalte eiendommen som Støren Treindustri leier, sier Wang.

Vekst er sentralt

Litt nedtrapping blir det likevel, men 72-åringen ønsker å bidra der han kan.

– Jeg kjenner jo litt til systemene, og vil jo gjerne bidra på de områdene jeg har erfaring med. At det kommer på plass en ny person som skal ta tak i oppgaver knyttet til næringsutvikling er utrolig viktig. Et godt næringsliv skaper vekst, og som kommune er det nødvendig å dra nytte av de ressursene som allerede finnes her, avslutter Wang.

Les Trønderbladet: Ølprodusenter snart i gang.

foto
Svein Fløttum leder det politiske næringsutvalget i Midtre Gauldal kommune.