Vindmølleparker i Sør-Trøndelag er ett av temaene under fylkestingsmøtet i dag, og det er knyttet spenning til om fylkestinget ønsker vindmølleparker i innlandet. Foreløpig ser det ut til at fylkestinget er imot vindmøllepark på Brungfjellet som er i Melhus og Klæbu, mens de støtter vindmøllepark på Stokkfjellet i Selbu.

- Vi er imot Brungfjellet, og vi mener at Stokkfjellet er mer egnet da konfliktnivået i forhold til andre interesser er akseptabelt, opplyser fylkestingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) fra Melhus.

Gimse opplyser klokka torsdag klokka 11.30 at avstemninga er holdt, og at det ble stort flertall i fylkestinget for å anbefale Stokkfjellet.

Fylkestingsrepresentant Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus forteller at vindmølleparker på Brungfjellet og Eggjafjellet er uaktuelt for Arbeiderpartiet.

Tidligere har Melhus kommunestyre og Klæbu kommunestyre sagt nei til Brungfjellet vindmøllepark. TrønderEnergi har søkt om konsesjon, og NVE avgjør om det kommuneeide energiselskapet får konsesjon. Kommunestyrene og fylkestinget er blant dem som uttaler seg.

Kartet viser vindmølleparken i Brungfjellet