Stadig flere fra distriktene rundt, og spesielt folk i Horg har fått øynene opp for det store og fine svømmebassenget i Størenhallen.

Dette skrev Trønderbladet den 6. desember 2003, og vår journalist Arne Melland intervjuet badebetjent Kristin Bjørgen og hallbestyrer Leif Moan. Kristin Bjørgen er mor til Marit Bjørgen, om noen skulle lure på det.

Moan syntes det var gledelig at Midtre Gauldal kommune greide å holde svømmebassenget åpent for publikum, til tross for elendig kommuneøkonomi.

Det var ekstra mye besøk i svømmehallen på grunn av at svømmebassenget på Lundamo var stengt mens skolen der ble rehabilitert.