Næringsrådgiver og prosjektleder Knut Magne Lundemo har gitt Trønderbladet en oversikt over de direkte kostnadene knyttet til arbeidet med reguleringsplanen for Haukdalsmyra, eller Prestegårdsteigen, som kommunen håper at Norsk Kylling skal velge som sin nye tomt.

Her kan du se hvordan veien til Haukdalsmyra blir

To mill. til Sweco

Arbeidet pågår fortsatt, dermed løper også kostnadene knyttet til arbeidet fortsatt.

Men for 2016 var kostnaden på drøye tre millioner kroner. 2,8 millioner kroner er direkte utlegg, noe som inkluderer drøye to millioner kroner til konsulentfirmaet Sweco. Vi har tidligere skrevet at de har hatt opp mot 30 personer i arbeid med reguleringsplanen, som har blitt utarbeidet på rekordtid for å møte Rema 1000s svært strikte tidsskjema.

I tillegg til de direkte kostnadene, har kommunen kjøpt juridisk bistand til 100 000 kroner, samt fylkeskommunale tjenester til 123 000 kroner.

Les også: Norsk Kylling kan bestemme seg i februar

Fire mill. i enheten

Trønderbladet har også spurt hva arbeidet med planen har kostet administrasjonen direkte, da dette har vært et svært stort prosjekt også for Næring-, plan- og forvaltningsenheten (NPF) i kommunen.

– Det er litt vanskelig å si nøyaktig, i og med at NPF i tillegg har løst oppgaver som normalt. Et forsiktig estimat ligger på omtrent fire millioner kroner for enheten i 2016, skriver Lundemo i en e-post.

Han skriver at i tillegg til NPF-enheten, har flere ansatte fra andre enheter i kommunen vært involvert. Fra Eiendom- og kommunalteknikk, rådmannens stab, samt at ordfører, utvalgsleder og formannskapsmedlem har jobbet i styringsgruppen for dette prosjektet.

Les også: Grunneiere gleder seg ikke

Tresifret

Skulle Norsk Kylling velge Prestegårdsteigen, og fortsette å drive i Midtre Gauldal, vil totalprisen for kommunen komme det Lundemo kaller «et tresifret antall millioner kroner i utgifter». Men estimatene spriker, dermed vil de ikke komme med konkrete tall.

– Dette avhenger av mange faktorer, blant annet hvilken optimalisering av grunnen og veitraseen prosjekteringen ender på. Samtidig ser vi på forskjellige finansieringsmodeller for utbyggingen, hvor blant annet totalentreprisekontrakter kan bidra til å vesentlig redusere prisen, skriver Lundemo.

Han presiserer også at for kommunen er dette et arbeid som skal fremme næringsvekst, og sikre nye næringsarealer, landbruksutvikling, kulturbasert næringsliv og utvikling av boligområder i et perspektiv på 50 til 100 år framover.