Vannmengden i Gaula mangedoblet seg - nærmet seg flom