Sps nominasjonsliste er klar - toppes av kjente veteraner samt en «avhopper»

foto