Rasfaren i Spjelddalen: - Alt i denne saken er ikke belyst