Skolevalg: - Det er langt å sykle fra Budalen til Støren

foto