Skolevalg: - Det er langt å sykle fra Budalen til Støren

Det er elevene ved tredjeåret på studieforberedende program (tidligere gymnaset) som har ansvar for skolevalget. Her representert ved Tone Lind (18) fra Soknedal, Anna Refseth (18) fra Støren og Dagny Wagnild (18) fra Singsås. Foto: Oscar Aaslund Hovin