Undersøker sammenheng mellom smitten i Rennebu og Midtre Gauldal

foto