- Jeg har ventet på bygdedyret, men det har ikke dukket opp