I dag går nok ei salve i Stokkan grustak på Kvål, og steinen som sprenges skal brukes til bekkesikring på Kvål.

- Jeg føler at vi er på trygg grunn, sier Tore Ramlo.

Etterlyser godkjenning

Imidlertid har Mellhus kommune etterlyst en godkjenning til sprenginga. Alt uttak over 10.000 kubikkmeter stein skal konsesjonsbehandles.

- Melhus kommune har ikke gitt tillatelse til uttak av stein, sier virksomhetsleder Guri Vik.

Vik opplyser at kommunen har vært i kontakt med Tore Ramlo for å etterlyse tillatelse til sprenginga. Kommunen har ikke stanset sprenginga, men de har stoppet deponeringa av myrmasser i det samme grustaket fordi Ramlo ikke har søkt om dette. Vik minner om at all deponering er søknadspliktig.

Spurte direktoratet

Når det gjelder sprenginga, viser Ramlo til at firmaet har vært i kontakt med Direktoratet for mineralforvaltning, og at firmaet har fått skriftlig godkjenning. Denne godkjenninga vil Ramlo oversende til Melhus kommune.

- Arealforvalteren spurte Melhus kommune om det er greit å sprenge ut stein, og fikk beskjed om at dette var ok om Direktoratet for mineralforvaltning godkjente - noe de har gjort. Vi skal ta en sprengsalve til, og mengden vil ikke overstige 10.000 kubikkmeter, sier Ramlo.

Reguleringsplan

Ramlo viser til at grustaket er regulert for masseuttak, og at dette er konsekvensutredet. Han mener derfor at de er på trygg grunn når de tar ut stein.

Om deponeringa av myrmasser sier han at firmae søkte i november i fjor, men at søknaden ikke ser ut til å ha kommet fram til Melhus kommune. Nå vil firmaet igjen søke, og Ramlo viser til at grustaket skal fylles igjen.

Stokkan grustak.