Bygginga av gang- og sykkelveien fra Eid skole og til Skoltmyrhaugen på Hølonda er kommet i gang, og virksomhetsleder Jakob Storrø i Melhus kommune forteller at Anleggstjenester har fått oppdraget etter anbudsrunden.

Ferdig til ferien

Prislappen for gang- og sykkelveien er omtrent fem millioner kroner eksklusiv moms, opplyser Storrø. Melhus kommunestyre har tidligere bevilget penger til gang- og sykkelveien, og politikerne har vært utålmodige etter å få prosjektet realisert. Storrø sier at det er flere forhold som har ført til at gang- og sykkelveien er blitt forsinket.

– Gang og sykkelveien skal være ferdig til ferien, forteller Storrø.

I første omgang bygges gang- og sykkelveien til Skoltmyrhaugen, men den kan bli forlenget til Bjørsetvegen ettersom det er opsjon på bygging dit, forklarer Storrø.

Autovern

En av beboerne i området, Arnt Idar Eid, har i et leserinnlegg i Trønderbladet etterlyst autovern langs gang- og sykkelveien. Han viser til at det har vært ulykker i området, og han frykter for sikkerheten til dem som går eller sykler.

– Statens vegvesen avgjør om det blir autovern, og dette blir vurdert underveis sier Storrø.

I andre deler av kommunen er utbyggere blitt bedt om å betale inn en andel av kostnad med bygging av gang- og sykkelvei. Melhus formannskap vedtok forrige tirsdag at en som har søkt om å få etablere tre boenheter i et nytt våningshus, skal betale inn 40.000 kroner til et fond øremerket gang- og sykkelveien fram til Husåsen.

BYGGER: Virksomhetsleder Jakob Storrø forteller at den nye gang- og sykkelveien er vil koste ca fem millioner kroner eksklusiv moms. Foto: Gunn Heidi Nakrem