Klokka 12 i dag trykket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på knappen som ga grønt lys for bilistene som passerer bomstasjonene på E39. Tastetrykket markerte at det er slutt på 14 år med bompenger på E39 mellom Øysand og Thamshamn.

Fornøyd lastebilsjåfør

Den første som opplevde bompengefriheten, var Roald Tangvik fra Tangvik Transport.

- Jeg er kjempeglad for at det nå er slutt på bompenger. Her passerer jeg 30 ganger om dagen, og jeg har betalt i 14 år, sier Tangvik.

I løpet av de 14 årene siden denne E39-strekninga ble åpnet, har bilistene betalt inn 1,2 milliarder kroner i bompenger.

Skattelette

Statsråd Solvik-Olsen var strålende fornøyd med å kunne gi bilistene grønt lys på den tidligere bomveien, og han sa at han var veldig glad for at kunne stenge bomstasjonene på E39.

- Folk kan glede seg over at de får 100 millioner kroner i skattelette pr. år, sier Solvik-Olsen til Trønderbladet.

Solvik-Olsen opplyser at han har fått stengt åtte bomstasjoner fordi staten har betalt ned veiene, mens det i dette tilfellet er bilistene som har betalt mest.

- Det blir færre nye bomveier enn det som var planlagt under den forrige regjeringa, sier Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen hadde servicesjef Edvin Lundgren fra Qfree ved sin side. Qfree har administrert bomstasjonene. Bomstasjonene skal tas ned i løpet av våren.

- For oss er det ikke noe særlig at bomstasjonene stenges. Men når de nå er nedbetalt, skal de tas ned, sier Lundgren.

Les også: Mer om stenginga

Bomfrifest

Bomvegselskapet inviterte til fest på tre steder, og en av dem var Buvik kafé. Der var det stappfullt. Charlotte Audestad sang, og folk kunne forsyne seg med kaffe og kake. En av dem som var på festen i Buvik kafé, var Geir Åge Lyng fra Buvika.

- Jeg har betalt siden dag en. For oss er det flott at det nå er slutt. Festen burde vært for alle dem som har betalt, og da burde konserten ha vært på kveldstid, sier Lyng.

Lyng føler seg ikke helt trygg på at bominnkrevinga er slutt.

- Det kan være at de starter opp igjen, og da kaller de det gjenåpning, sier Lyng.

Glad ordfører

Skaunordfører Jon P. Husby var med på markeringa ved bomstasjonen på Thamshamn, og Husby legger ikke skjul på at han er veldig glad for at bominnkrevinga er slutt.

- Bomstasjonene tas ned før planlagt tid. Det er en gledens dag, og et viktig signal om at bomstasjonene faktisk tas ned. 60 prosent av inntektene til E39 har kommet fra bompenger, og det er en høyere andel enn på Østlandet. Befolkninga har betalt veien, og det er viktig signaleffekt av bommene tas ned, sier Husby.

Husby har engasjert seg i bominnkrevinga på Klett.

- Det er viktig at de ikke legger på bomsatsene på Klett i forhold til Bymiljøavtalen. Vi har ikke tatt stilling til om Skaun skal være med i Bymiljøavtalen. I utgangspunktet kan en være skeptisk, men det er best å være innenfor, sier Husby.

Les også: Vil ha med naboene inn i Bymiljøavtalen

Skaunordfører Jon P. Husby opplevde dagen som en gledens dag.
Statsråden benyttet anledninga til å lage en selfie-video.
Strømmen til bommene slås av på grensa mellom Buvika og Øysand. Tidligere ordfører Asbjørn og tidligere samferdselsminister Odd Einar Dørum sørget for det. Foto: Eivind Stende
Geir Åge Lyng fra Buvika var blant dem som var på bomfrifesten i Buvika.
Det var helt fullt på Buvik kafe.
Mange hadde møtt opp på Buvik kafe der det var kaffeservering og underholdning.