Det er i første omgang fjellrensking og seinere bolting av fjellet og montering av isnett som skal utføres her. Av hensyn til både trafikantene og mannskapet som jobber sin sikkerhet, stenges veien mens arbeidet pågår. Den vil bli stengt i maks en halvtime av gangen. Busstrafikken vil gå som normalt, da veien åpner for trafikk med tanke på bussrutene som går gjennom området.

– Vi beklager ulempene veistengningene medfører for trafikantene. Av hensyn til sikkerheten til trafikantene og til mannskapet som jobber, er vi nødt til å stenge veien. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for god fremkommelighet i arbeidsperioden. Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier Mats-Andre Lied fra Statens vegvesen i en pressemelding.

Avsluttes før helgetrafikken

Mandag til lørdag i to uker, fra klokken 07.00 til 19.00 er tidsrommet som er satt for arbeidet. De vil imidlertid avslutte arbeidet klokken 13.00 på fredag, for å åpne opp for helgetrafikken som pleier å være ganske stor i området.

Når man er ferdig med fjellsikringsarbeidet, starter man med bolting av fjellet. Da vil veien være åpen for trafikk i et kjørefelt, men trafikken vil bli dirigert signalregulert arbeidsområdet.