Torsdag blir det mange kolonner både på E6 og fylkesvei 30

foto