Det er det klare inntrykket til valdeierne Unni og Sverre Nordhammer fra Lundamo, ut fra at det er større tilsig av laks og yngel i år enn de siste tre årene. Valdet deres ligger på Valdøyan ved Valdum bru, et populært laksevald gjennom svært mange år. De er da også interessert i spørsmålet om forvaltningen av laksestammen generelt, og de to følger godt med på det som skjer rundt dette. Og ser ut fra årets sesong ser de med større optimisme på utviklingen i elvefisket av laks.

–Det finnes klare restriksjoner, for å få øke laksestammen og dermed større fangst av laks etterhvert, forteller Unni Nordhammer, og tenker da ikke minst på antall laks den enkelte fisker har lov til å ta i løpet av døgnet og i løpet av sesongen.

Ekteparet er også klare i sin oppfatning av at grunneierne og fiskere må forholde seg til det forvaltningen har bestemt for etterhvert å få en økning av lakseuttaket i elvene.

Restrisjoner

Det er fra 1. juli lov til å ta en hannlaks pr. døgn og fire laks pr fisker. Skadet laks som blir tatt skal leveres til laksesenteret på Støren som kan levere spiselig laks til sykehjemmene. Det kan i mange tilfeller være slik at den den enkelte fisker som tar skadet laks, er i tvil om fisken ut fra bestemmelsene egentlig skulle vært avlivet eller ikke. Sverre Nordhammer tenker at det nok kunne vært en opplæring på det.

–Jegere må gjennom en jaktprøve før de kan gå på jakt, kanskje skulle det vært en kursing og en prøve for laksefiskere også, undres han. Og legger til at de har satt ut håver på flere steder langs valdet deres, hvor det kan være vanskelig for å hente opp laks, både de som blir tatt og eventuell skadet laks som blir oppdaget.

Kontrollen med laksefisket i elvene er stor, noe ekteparet Nordhammer er enig i den skal være. De stiller seg også spørsmålet om at det burde være den samme kontrollen med notefisket da det er samme laksestammen det er snakk om.

–Det samme burde nok gjelde for oppdrettsnæringen, med kontroll av lakselus og medikampentbruk, sier Unni.

Laksefisket i Sverige og Finland er der nå en sport i fremgang. Det har ekteparet Nordhammer stor tro på vil skjer her også, og de understreker at det betyr mye for Gauldal og langs Gaulavassdraget også.

–Laksefisket har jo i lang tid nærmest vært den største turistattraksjonen oppover Gauldalen, og ikke minst, tenk på hva det betyr også for handelsnæringen i lokalsamfunnene langs Gaula, understreker Sverre Nordhammer. Både han og kona Unni, er optimister, ut fra årets fiske i Gaula så langt.

Verdiskaping

Unni og Sverre Nordhammer merker en større etterspørsel fra svenske og finske fiskere.

–Spesielt er etterspørselen blant yngre sportsfiskere derfra stor, forteller Unni før Sverre legger til:

–Det betyr jo også mye for turistnæringen oppover Gauldalen og tenk ikke minst på hva det betyr for handelsnæringen langs Gaula, mener han og synes også at det tegner godt at yngre laksefiskere ser ut til å komme for å fiske i Gaula. En ny generasjon elvefiskere vil ta over for de eldre som etterhvert gir seg, legger Unni til.

MED BESTEFAR: Sigvart Lund, 13 år, har vært med sin mor og far i flere år på Valdøyan laksevald. De to siste årene har bestefar Odd Gusland også vært med, og har nok også et eller annet å lære barnebarnet om laksefiske. Foto: Tor Arne Granmo
SPENTE FISKERE: Søskenbarna Nico, nærmest, og Marcel Schulz har tidligere vært på Valdøyan og fisket og har tidligere fått laks der også. De er spente på om det også i år vil bli noen laks å få. Foto: Tor Arne Granmo