Mange er interessert i å ta ned skifertaket - slipper ikke inn på området

foto