Mange er interessert i å ta ned skifertaket - slipper ikke inn på området

foto
Det er kort tid igjen før Gimse skole jevnes med jorda. Skifertaket blir trolig med i skrothaugen sammen med betong og andre bygningsrester. Foto: John Lerli