Foreldre og russ bygget opp campen etter hærverket

foto