Ber folk gripe sjansen for å unngå store kostnader – kan bli 15 år til neste gang