Arbeidet er forsinket: – Det blir smalt både for gående, kjørende og de arbeidende